Struktura własnościowa, majątek

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Mienie Szkoły stanowi mienie komunalne.

  • AKTYWA TRWAŁE: 1941,103,78
  • AKTYWA OBROTOWE: 35 885,47
  • SUMA AKTYWÓW: 1976.989,25

ZBĘDNE I ZUŻYTE SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO O WARTOŚCI JEDNOSTKOWEJ POWYŻEJ 300 EURO: obecnie placówka nie posiada takich składników majątku.

Stan na 31.12.2011 r.

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Mariana Piechala w Łodzi w Łodzi
odpowiada: Krzysztof Durnaś
data: 27-07-2019
wytworzył: Grażyna Jakóczak
data: 27-07-2019
data: 27-07-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

    Statystyka odsłon tej strony:

    Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 6